En klokke er noe vi investerer i eller gir bort ved viktige anledninger. Det er opplevelsene og følelsene vi knytter til dem som har verdi for oss etter som årene går. Dette gjelder spesielt for klokker vi har fått av en person som er viktig for oss. Vi har sett scenene i filmer og vi har lest om det i litteraturen, nemlig den viktige klokken en karakter har arvet etter sin døde far, eller fikk med seg ut i krigen. Klokker er forbundet med følelsene…Continue Reading «Klokker og klokkedesign for alle og enhver»